info@cekor.si      
Košarica
0,00 
Pogoji poslovanja
Pogoji poslovanja
S
Splošni pogoji poslovanja Završki CEKOR, Cekor.si

Zagotavljamo vam lokalno pridelano in visokokakovostno hrano.
Naši prodajni pogoji so v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov na podlagi priporočil GZS in
mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.
Splošni pogoji poslovanja opredeljujejo:
uporabo spletne strani www.cekor.si;
pravice uporabnika;
poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom.
Spletno stran www.cekor.si upravlja partner projekta Završki CEKOR, Mišel Vugrinec S.P., blago
distribuira Mišel Vugrinec S.P. (v nadaljevanju ponudnik).

1. Upravitelj spletne trgovine in distributer
Popolno ime: Mišel Vugrinec S.P.
Naslov: Zavrh 40, Zavrh, 2232 Voličina
Matična št: 3533433000
Davčna št: 35450428
Davčni zavezanec: NE
GSM: 031 208 754
e-naslov: info@cekor.si

2. Registracija uporabnika
Za uporabo spletne trgovine se uporabnik lahko registrira, s čimer pridobi možnost pregleda naročil,
shranjevanje podatkov za lažje naročanje pri večkratnih naročilih ipd..
Uporabnik lahko uporablja spletno trgovino tudi brez registracije.
Za registracijo ali naročilo brez registracije so obvezni naslednji podatki:

ime
priimek
naslov in poštna številka
telefon
elektronski naslov (ki je tudi uporabniško ime)
geslo
ponovi geslo

V primeru, da uporabnik želi izstavljen račun na pravno osebo pri naročilu vpiše obvezne podatke, v opombe pa zapiše še naslednje podatke:

podjetje
davčna številka
opredelitev, ali je podjetje davčni zavezanec

Uporabnik jamči, da so vsi navedeni podatki resnični in točni. Vse spremembe podatkov v
uporabniškem računu je uporabnik dolžan dopolniti.
Ponudnik si pridržuje pravico, da preveri vsakega uporabnika ob njegovem naročilu, in sicer s klicem na telefonsko številko, navedeno ob oddaji naročila.
Uporabniški račun posameznega registriranega uporabnika oziroma vneseni obvezni podatki
uporabnika (v nadaljevanju uporabnik) temu omogočajo:

a) Naročanje izdelkov
Uporabnik po uspešno opravljeni registraciji oziroma vnosu obveznih podatkov ob naročilu naroči
izdelke na naslednji način:
izbere artikle, ki jih želi, jih doda v košarico s klikom na gumb »Dodaj v košarico«;
iz košarice lahko kadar koli odstrani izbrane artikle s spremembo količine na količino 0 (nič);
ko konča zbiranje artiklov, klikne na gumb »Prikaži košarico« in po pregledu artiklov klikne na gumb
»Nadaljuj na blagajno«;
preveri naročilo, potrdi pogoje poslovanja, pregleda/vnese podatke in pritisne gumb »Kupite sedaj«;
Način prevzema je možen samo na lokaciji Kavarne Maistrova klet Zavrh, od delovnem času kavarne
ob sobotah in nedeljah med 10.00 in 17.00.
Način plačila je možen samo z gotovino ob prevzemu na lokaciji Kavarne Maistrova klet Zavrh.
Uporabnik odgovarja za podatke, dane v procesu izvajanja naročila. Ponudnik ne odgovarja za
morebitne napake pri prevzemu zaradi napačnih podatkov. Po oddaji naročila uporabnik prejme po
elektronski pošti potrdilo o dobavljivosti in možnosti prevzema naročila.
V primeru, da uporabnik želi drugačen način prevzema ali plačila, mora to dogovoriti predhodno s ponudnikom z podano prošnjo na naslov info@cekor.si. Če ponudnik prošnji uporabnika ugodi, se lahko izjemoma dogovorita za drugačen način prevzema ali plačila.
b) Pregled dosedanjih nakupov (je možen samo za registrirane uporabnike)
Uporabnik lahko pregleduje svoje nakupe s klikom na svoje uporabniško ime. Tam lahko pregleda vse svoje podatke in podatke o naročilih: datum naročila, datum dostave in vsebino naročila.
c) Popravljanje in preklic oddanih naročil
Uporabnik lahko napačno naročilo prekliče ali popravi tako, da pošlje elektronsko sporočilo s
preklicem ali popravkom naročila na naslov info@cekor.si najkasneje do tekočega četrtka, 15.00, pred izbranim vikendom predvidenim za dvig.

3. Dostopnost informacij
Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vedno zagotovil naslednje informacije:
identiteto ponudnika določenega izdelka;
kontaktne podatke (elektronski naslov, telefon, naslov) prodajalca;
bistvene značilnosti in dostopnost izdelkov ter jasno in nedvoumno določene cene;
pogoje prevzema izdelka (način in rok) in način plačila;
rok in pogoje za odstop od pogodbe;
pojasnilo postopka reklamacij.

4. Naročila in prevzem
Vsa naročila, oddana v spletni trgovini po naslovu info@cekor.si, pripravi ponudnik na dogovorjenem razdeljevalnem mestu (Kavarna Maistrova klet Zavrh) ob dogovorjenem času.
Naročene izdelke oddaja ponudnik vsak vikend, ko kavarna deluje, med 10. in 17. uro. Naročilo za tekoči vikend, je potrebno oddati najkasneje do četrtka do 12. ure. S širjenjem ponudbe se bo lahko povečala tudi aktivnost ponudnika.
Naročeno blago je uporabnik dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na določeni lokaciji ter ga plačati na način, ki je določen ob oddaji naročila, gotovino. Če uporabnika ni na dogovorjenem naslovu, dostavljavec pokliče na telefonsko številko, ki jo je uporabnik navedel ob registraciji, da ugotovi razlog za ne-pojavljanje.
Če uporabnika na dan dostave ni na lokaciji, ki je bila določena ob oddaji naročila, se naročilo vrne ponudniku izdelka.
Če pride na strani ponudnika do kakršne koli spremembe pri dostopnosti ali prevzemu naročenih izdelkov, bo ponudnik uporabnika o tem obvestil po telefonu ali elektronskem naslovu.

5. Cene in plačila
Uporabnik plača blago po cenah, ki veljajo na dan, ko je bilo oddano naročilo. Vse cene so navedene v evrih. DDV ni obračunan po 1. Točki 94. Člena ZDDV-1. Plačilo je možno samo z gotovino, razen če ponudnik in kupec izjemoma ne dogovorita drugače.
Vse fotografije artiklov so simbolične.

6. Nakupna pogodba
Oddano naročilo, ki je hkrati pogodba med uporabnikom in ponudnikom, je osnova za izdajo računa.
Vse pogodbe so shranjene na sedežu ponudnika ter so na voljo uporabniku na vpogled.

7. Odstop od pogodbe
Odstop uporabnika od naročila brez posebnega razloga se obravnava v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov (za fizične osebe) oziroma v skladu z obligacijskim zakonikom (za pravne osebe).
Uporabnik lahko odstopi od naročila v primeru zamude, povzročene iz malomarnosti ponudnika. Če uporabnik želi spremeniti naročilo ali ga prekiniti, mora to ponudniku sporočiti v določenem roku na naslov info@cekor.si.
Uporabnik preveri količino in kakovost naročenega blaga takoj ob prevzemu. Če ugotovi, da blago ni v skladu z dogovorjenimi pogoji, ima pravico, da blaga ne prevzame. Kasnejše vrnitve blaga niso mogoče.

Uporabnik ima pravico zahtevati, da ponudnik:
vrne del plačanega zneska v sorazmerju z neustreznostjo blaga,
vrne znesek, ki ga je uporabnik plačal za neustrezno blago ali
neustrezno blago zamenja z novim.

Zamenjava blaga ali vračilo denarja se lahko izvrši ob naslednjem naročilu ali ob drugem
dogovorjenem času.

Ponudnik si pridržuje pravico, da izjemoma (delno) odstopi od izvedbe naročila v primerih, če
naročenih izdelkov zmanjka na zalogi v procesu obdelave naročila, če ugotovi plačilno nesposobnost kupca in če naročilo ni bilo izpolnjeno v skladu s splošnimi pogoji.
V vseh takih in podobnih primerih bo uporabnika o morebitnem odstopu od izvedbe naročila
nemudoma obvestili po elektronski pošti ali po telefonu.

8. Ravnanje z blagom
V skladu z zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, se ravnamo v skladu z dobro higiensko prakso, katere cilj je zagotoviti varno hrano.

9. Informacije in reklamacije
Vsako reklamacijo bomo obravnavali v skladu z določili zakona o varstvu potrošnikov. Za vse
informacije in reklamacije je ponudnik dosegljiv na e-naslovu info@cekor.si in na telefonski številki 031 208 754. V osmih dneh bo ponudnik rešil reklamacijo uporabnika oziroma mu bo posredoval pisno razlago vzroka še nerešene reklamacije.
Vse spore, ki ne bodo rešeni na tak način, bo reševalo pristojno sodišče v Mariboru.

10. Varnost
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanje osebnih podatkov, naročil ter plačil. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovoren za kakršne koli poškodbe računalniške/strojne opreme ali druge lastnine ter morebitne vnose virusov, ki bi lahko prizadeli uporabnikovo opremo zaradi obiska spletne strani, prenosov besedil, slik in podatkov. Uporabnik je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih uporabniških podatkov in gesla. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter ponudniku odgovarja za morebitno nastalo škodo zaradi netočnih in neresničnih podatkov.

Uporabnik lahko kadar koli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljalec osebnih
podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti uporabnika, ki je to zahteval.

11. Pravica do zasebnosti
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004), zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEK-om, Ur. list RS, št. 43/2004). Vsi podatki, pridobljeni s spletne strani: www.cekor.si bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, obvestil in preostale potrebne komunikacije.

12. Pohvale in pritožbe
Svoje mnenje ali pripombe lahko uporabnik posreduje po elektronski pošti na: info@cekor.si.
Ponudnik bo vsako pripombo in mnenje posameznega kupca skrbno preučil in posredoval odgovor v roku petih delovnih dni.

13. Končne določbe
Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine začnejo veljati z dnem 26. 2. 2022.